Informacja Wydziału Orientalistycznego Informacja Wydziału Orientalistycznego

PODZIĘKOWANIA DLA PANI EWY TRYJARSKIEJ

Władze Dziekańskie oraz Kierownik Biblioteki Wydziału Orientalistycznego
Uniwersytetu Warszawskiego pragną serdecznie podziękować Pani Ewie
Tryjarskiej za nieodpłatne przekazanie Bibliotece WO UW daru w postaci
księgozbioru należącego do śp. Profesora Edwarda Tryjarskiego.

Ten cenny dar będzie wspaniałym uzupełnieniem zbiorów bibliotecznych
Wydziału, a zgromadzone w nim książki oraz inne publikacje zostaną
wykorzystane w pracy badawczej i dydaktycznej przez pracowników i
studentów naszego Wydziału.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za powierzenie nam tej wartościowej
kolekcji. Zapewniamy, że będzie wykorzystana do szerzenia wiedzy o ludach
i kulturze tureckiej oraz ormiańskiej, które były w sferze zainteresowań śp.
Profesora Edwarda Tryjarskiego, a czego z pewnością życzyliby sobie Pan
Profesor oraz jego Spadkobierczyni.

Dziekan Wydziału Orientalistycznego
Uniwersytetu Warszawskiego

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb