Informacja Wydziału Orientalistycznego Informacja Wydziału Orientalistycznego

PODZIĘKOWANIA DLA PANI ZOFII BORZYMIŃSKIEJ

Władze Dziekańskie, Kierownik Biblioteki oraz Kierownik i Pracownicy
Zakładu Sinologii Wydziału Orientalistycznego pragną serdecznie
podziękować Pani Zofii Borzymińskiej za nieodpłatne przekazanie Bibliotece
Zakładu Sinologii daru w postaci księgozbioru należącego do śp. Profesora
Krzysztofa Gawlikowskiego.

Ten cenny dar będzie wspaniałym uzupełnieniem zbiorów bibliotecznych
Wydziału, a zgromadzone w nim książki oraz inne publikacje zostaną
wykorzystane w pracy badawczej i dydaktycznej przez pracowników i
studentów naszego Wydziału.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za powierzenie nam tej wartościowej
kolekcji. Zapewniamy, że będzie wykorzystana do szerzenia wiedzy o
Chinach oraz innych regionach Azji, które były w sferze zainteresowań śp.
Profesora Krzysztofa Gawlikowskiego, a czego z pewnością życzyliby sobie
Pan Profesor oraz jego Spadkobierczyni.

Dziekan Wydziału Orientalistycznego
Uniwersytetu Warszawskiego

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb