Ważna informacja dla studentów Ważna informacja dla studentów

Zarządzenie nr 8/2021 KJD Wydziału Orientalistycznego z dnia 27 listopada 2021 r. – dot czasowej zmiany formy prowadzenia zajęć na kierunku orientalistyka – sinologia na zdalną

Zarządzenie nr 8/2021 KJD Wydziału Orientalistycznego
z dnia 27 listopada 2021 r.
Dotyczy czasowej zmiany formy prowadzenia zajęć na kierunku orientalistyka – sinologia na zdalną, realizowaną w trybie synchronicznym.

Na podstawie Zarządzenia Rektora nr 140 z dn. 15.11.2021 r. postanawia się co następuje:

§ 1
Wszystkie zajęcia realizowane przez Wydział Orientalistyczny dla kierunku orientalistyka – sinologia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) i orientalistyka – sinologia II stopnia będą realizowane w trybie zdalnym, synchronicznie do 14 grudnia 2021 r włącznie.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KJD: M. Widy-Behiesse

Jednocześnie informuję, że pozostałe zajęcia odbywają się stacjonarnie (oprócz grup, które znajdują się w trybie pracy zdalnej ze względu na potwierdzone wynikiem zakażenie). Ze względu na konieczność osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się Warsztaty realizowane na Wydziale Orientalistycznym będą odbywały się stacjonarnie nawet jeśli są to zajęcia typu OGUN.

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb