Informacja Wydziału Orientalistycznego Informacja Wydziału Orientalistycznego

Magdalena Lipińska – zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej/NOTIFICATION on public defence of the doctoral dissertation – 14.12.2021, 14:00

Dnia 14 grudnia 2021 r. o godz. 14.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym: mgr Magdaleny Lipińskiej

Tytuł rozprawy:

Ruch na Rzecz Języka Bengalskiego w twórczości pisarzy z Bengalu Wschodniego, Pakistanu Wschodniego, Bangladeszu

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres r.was4@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 9.00 w dniu 28/11/2021 r. do godz. 9.00 w dniu 10/12/2021 r.


The remote online public defence of the doctoral dissertation will take place on 14 December 2021 at 2.00 pm

Title of the dissertation:

Bengali Language Movement in the works of writers from East Bengal, East Pakistan, Bangladesh

The link to the public defence meeting will be made available after prior registration by e-mail r.was4@uw.edu.pl. The registration of participants will be open from 9.00 am on 28/11/2021. until. 9.00 am on 10/12/2021

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb