Erasmus – Mobilność edukacyjna Erasmus – Mobilność edukacyjna

Erasmus+ – wyjazdy nauczycieli dydaktycznych i pracowników niebędących nauczycielami

Sekcja Erasmus przypomina, że trwa konkurs na wyjazdy dla nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA)  oraz pracowników UW w celu odbycia szkolenia (STT) w ramach programu Erasmus+.

Zasady dostępne są na

Zgodnie z zasadami konkursu każdy nauczyciel akademicki w okresie od maja 2021 do 30.09.2022 r. może wyjechać 3-krotnie w celu prowadzenia zajęć oraz 2- krotnie na szkolenie dot. kursu metodyki nauczania. Pozostali pracownicy mogą wnioskować  2-krotnie o szkolenie.

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym. Zainteresowani proszeni są o kontakt z wydziałową Koordynatorką ds. mobilności (m.e.sandowicz@uw.edu.pl).

 

 

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb