Ważna informacja dla studentów Ważna informacja dla studentów

Zarządzenie nr 1/2022 KJD Wydziału Orientalistycznego z dnia 17 stycznia 2022 r Dotyczy czasowej zmiany formy prowadzenia zajęć na kierunkach realizowanych na WO na hybrydową, realizowaną w trybie synchronicznym. Zarządzenie nr 2/2022 KJD Wydziału Orientalistycznego z dnia 24 stycznia 2022 r. Dotyczy wskazania narzędzi informatycznych stosowanych na Wydziale Orientalistycznym do przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów w trybie zdalnym.

Dotyczy czasowej zmiany formy prowadzenia zajęć na kierunkach realizowanych na WO na hybrydową, realizowaną w trybie synchronicznym.

Na podstawie Zarządzenia Rektora nr 140 z dn. 15.11.2021 r. postanawia się co następuje:

1

Zajęcia realizowane przez Wydział Orientalistyczny dla kierunków, na których zostały stwierdzone zakażenia COVID-19 będą realizowane w trybie hybrydowym, synchronicznie od 17 stycznia 2022 r. do 28 stycznia 2022 r. włącznie.

2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KJD: M. Widy-Behiesse

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb