Ważna informacja dla studentów Ważna informacja dla studentów

Zarządzenie nr 2/2022 KJD Wydziału Orientalistycznego z dnia 24 stycznia 2022 r. – Dotyczy wskazania narzędzi informatycznych stosowanych na Wydziale Orientalistycznym do przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów w trybie zdalnym.

Na podstawie Zarządzenia Rektora nr 111 par. 11 ust. 3 z dn. 16.09.2021 r. postanawia się co następuje:

1

Na Wydziale Orientalistycznym UW weryfikację efektów uczenia się w trybie zdalnym w sesji zimowej w roku akademickim 2021/22 przeprowadza się przy użyciu platformy Kampus, Google Suite i ZOOM.

2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KJD: M. Widy-Behiesse

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb