Kursy online Sojuszu 4EU+dla studentów i doktorantów UW

Studenci i doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego mogą wziąć udział w kursach online organizowanych przez uczelnie Sojuszu 4EU+ w semestrze letnim 2021/2022. Trwa rejestracja na zajęcia przygotowane przez Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet w Mediolanie i Uniwersytet Sorboński.

W semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 pięć uczelni Sojuszu 4EU+ (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet w Mediolanie i Uniwersytet Sorboński) uruchomi kursy online dla studentów i doktorantów 4EU+.

Oferta kursów uczelni partnerskich

Bioinformatyka na Uniwersytecie w Mediolanie, historia językoznawstwa na Uniwersytecie Karola w Pradze czy umiejętność wykorzystywania danych w kontekście kryzysu COVID-19 w ofercie Uniwersytetu Sorbońskiego – każdy student i doktorant UW może zapisać się na kurs prowadzony przez wykładowców z trzech europejskich uczelni:

W marcu lub kwietniu zostanie opublikowany katalog kursów oferowanych przez Uniwersytet w Heidelbergu.

Katalogi kursów, informacje na temat harmonogramów zapisów i uruchomienia kursów przez uczelnie 4EU+ dostępne są na stronie Sojuszu >>

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb