Erasmus – Mobilność edukacyjna Erasmus – Mobilność edukacyjna

Iran: wyjazd szkoleniowy w ramach programu Erasmus+ (KA107/STT)

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza konkurs na wyjazd w celach szkoleniowych do Iranu (1 miejsce). Konkurs adresowany jest do pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Wszelkie informacje i formularze znajdą Państwo w zakładce http://bwz.uw.edu.pl/projekt-ka107-2019/ („Konkurs na wyjazdy STT w ramach Programu KA107 w roku akademickim 2021/2022”).
Chętni proszeni są o przesłanie zgłoszeń w terminie do 22. lutego na adres Koordynatorki ds. mobilności, dr hab. Małgorzaty Sandowicz (m.e.sandowicz@uw.edu.pl).
Do zgłoszenia należy dołączyć skan Mobility Agreement wypełniony zgodnie z instrukcją (punkt C4 „Procedur i kwalifikacji”).

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb