Stypendia Programu Edukacja. Studia częściowe w Norwegii

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza ogólnouniwersytecki konkurs na studia częściowe na Østfold University College (Halden, Norwegia, N HALDEN02). Wysokość stypendium wynosi 1200 EUR/miesiąc. Stypendystom przysługuje również ryczałt na koszty podróży w wysokości 275 EUR. Wszelkie informacje znajdą Państwo w zakładce http://bwz.uw.edu.pl/informacja-dla-studentow-edukacja/.

Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 28 lutego 2022 r..

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb