Nabór wniosków NAWA – Program im. Ulama oraz Profesura NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków do następujących programów:
  • Program im. Stanisława Ulama 
    Program pozwala na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich jednostek i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę
    – nabór trwa do 10 maja 2022 roku do godz. 15:00

 

  • Profesura NAWA 2022
    W ramach programu możliwe będzie zatrudnienie na okres 36-48 miesięcy naukowców o wybitnym dorobku międzynarodowym, pochodzących z różnych krajów na świecie, oraz stworzenie dla nich grupy projektowej.
    Program przewiduje również możliwość uwzględnienia kosztów badań naukowych z zakresu badań podstawowych (tzw. komponent badawczy) finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.– nabór trwa do 23 maja 2022 roku, do godz. 15:00

Szczegóły na stronie BWZ w odpowiednich zakładkach: PROGRAMY NAWA.

Dokumenty do Biura Współpracy z Zagranicą prosimy dostarczyć najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem terminu składania wniosków w NAWA.

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb