Ivane Javakhishvili Tbilisi State University – stypendia dla studentów Ivane Javakhishvili Tbilisi State University – stypendia dla studentów

Oferta stypendialna – Tbilisi State University

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza konkurs na wyjazd do Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU) w ramach uniwersyteckiej umowy o współpracy bilateralnej.

Dane szczegółowe:

Kraj: GRUZJA

Okres pobytu: 1 semestr
Liczba stypendiów: 2
Termin pobytu: semestr zimowy 2022/2023
Dla kogo: studenci studiów licencjackich (od II roku) i magisterskich

Warunki finansowe:

Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
Uczelnia przyjmująca zapewnia nieodpłatne zakwaterowanie oraz stypendium.
Koszty podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, pokrywa student.

Termin składania dokumentów w BWZ: 24 kwietnia 2022 r. Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumentacja konkursowa oraz szczegóły znajdą Państwo na stronie: http://bwz.uw.edu.pl/ivane-javakhishvili-tbilisi-state-university-stypendia-dla-studentow/

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb