Praktyki studenckie w ABW Praktyki studenckie w ABW

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zaprasza studentów WO UW na praktyki – ANALITYCY II

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oferuje możliwość odbycia 4-tygodniowych, bezpłatnych, praktyk studenckich we wrześniu 2022 roku w Warszawie.

Praktyki dedykowane studentom Uniwersytetu Warszawskiego odbędą się w pięciu grupach:

  • PRAWNICY
  • ANALITYCY – I
  • ANALITYCY – II
  • ANALITYCY – III
  • KRYMINALISTYCY

Jesteś zainteresowana/zainteresowany? Przeczytaj o warunkach rekrutacji do wybranej grupy. Warunki i procedura aplikacyjna zostały opisane w regulaminie praktyk.


ANALITYCY – II

            Oferta praktyk skierowana do studentów Uniwersytetu Warszawskiego kierunków filologicznych oraz orientalistycznych, którzy w dniu 1 marca 2022 roku byli studentami co najmniej trzeciego roku studiów I-ego stopnia (zaliczone 5 semestrów).

            Brane pod uwagę, w procesie rekrutacji, będą osoby znające co najmniej jeden z wymienionych języków:

  • niemiecki, francuski, rosyjski, ukraiński, czeczeński, arabski, perski, turecki, chiński, hausa, paszto, dari, amharski, suahili, urdu, hindi
  • oraz obligatoryjnie język angielski (co najmniej na poziomie B2).

            W czasie praktyk studenci będą w szczególności dokonywać tematycznych analiz źródeł otwartych (research) zakończonych przygotowaniem dokumentów analitycznych o różnorodnym poziomie złożoności.

            Jesteś zainteresowana/zainteresowany?

            Wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny oraz zgodę dziekana przekaż do Biura Karier UW z dopiskiem „grupa analitycy II”.

Termin składania aplikacji – 10 maj 2022 roku.

Agencja zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia (najpóźniej do 10 czerwca 2022 roku).

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb