Stypendium na letni kurs języka francuskiego na Uniwersytecie Caen

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza konkurs na stypendium na letni kurs języka francuskiego na Uniwersytet w Caen. Stypendium obejmuje  bezpłatny kurs,  bezpłatne zakwaterowanie oraz dodatek na wyżywienie

Szczegółowe ogłoszenie jest dostępne na stronie; http://bwz.uw.edu.pl/uniwersytet-w-caen-francja-letnie-kursy-jezykowe-dla-studentow/


Uniwersytet w Caen, Francja – Letnie kursy językowe dla studentów

Uniwersytet: Uniwersytet w Caen / Université de Caen

Link na stronę uczelni: www.unicaen.fr

Dla kogo:
studenci od II do IV roku z potwierdzoną znajomością  j. francuskiego na poziomie A2 lub wyższym

Ile stypendiów i jakie:
1 stypendium na kurs 2-tygodniowy oraz 1 stypendium na kurs 3 tygodniowy ( kursy w dwóch różnych terminach)

Forma kursu:

zajęcia stacjonarne

Uprawnione dziedziny/jednostki:
wszystkie jednostki UW

Termin stypendium:
13-24 czerwca 2022 r. – kurs 2 tygodniowy, Langue et Spécialité(s)

27 czerwca –  15 lipca 2022 r. – kurs 3 tygodniowy, Langue et Culture

Poziomy i programy kursów:

Programy obu kursów

13-24 czerwca 2022 r. – kurs 2 tygodniowy, Langue et Spécialité(s)- poziom B1 i wyższe
27 czerwca – 15 lipca 2022 r. – kurs 3 tygodniowy, Langue et Culture- poziom A2 i wyższe

Wymagane dokumenty:
w języku polskim

  1. pozwolenie na wyjazd dla studenta
  2. pismo kandydata  uzasadniające potrzebę wyjazdu oraz wskazujące wybór jednego z dwóch kursów
  3. potwierdzona średnia ocen z całego przebiegu studiów
  4. certyfikat znajomości j. francuskiego na poziomie A2 lub wyższym lub zaświadczenie o poziomie znajomości języka od lektora j. francuskiego

w języku francuskim
pismo kandydata uzasadniające potrzebę wyjazdu

Termin przesyłania wniosków do BWZ:
11.04.2022 r. – wnioski o uczestnictwo w kursie 13-24 czerwca 2022 r.
Przedłużony do 08.05.2022 r.- wnioski o uczestnictwo w kursie 27 czerwca –15 lipca 2022 r.
Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty (zaszyfrowany plik ze wszystkimi wymaganymi dokumentami) proszę składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany.

Osoba kontaktowa w BWZ UW:
Monika Dąbrowska, monika.dabrowska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 009

Warunki wymiany (jeżeli dotyczy) – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp.:
– bezpłatny kurs językowy
– bezpłatne zakwaterowanie
– dodatek na wyżywienie

Stypendium nie obejmuje uczestnictwa w programie kulturalnym.

W związku z występowaniem na świecie koronawirusa SARS-Cov-2 istnieje ryzyko odwołania kursu lub zmiany formuły na zdalną. Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w wyjeździe lub powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb