Program „Study Visits for Ukraine”

Biuro Współpracy z Zagranicą informuje, że 27 kwietnia b.r. został otwarty „Study Visits Programme for Ukrainian Students and Doctoral Candidates at the University of Warsaw”. O kwalifikację do programu może ubiegać się każdy student i doktorant, który jest obywatelem Ukrainy lub Polski i był studentem bądź doktorantem uczelni ukraińskiej w roku akademickim 2021/22, który przybył do Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r. (lub nadal przebywa na terytorium Ukrainy). Warunkiem uczestnictwa jest prowadzenie własnej pracy badawczej na UW, w dowolnej z dziedzin prowadzonych na uczelni. Dodatkowo, zakwalifikowani studenci i doktoranci mogą, ale nie muszą zarejestrować się na zajęcia na UW i kurs języka polskiego, pod warunkiem dostępności zajęć w czasie trwania wizyty.  Możliwy czas trwania wizyt: od 3 do 6 miesięcy. Okres realizacji Programu: od 27 kwietnia 2022 do końca roku akademickiego 2022/2023. Nabór będzie prowadzony przez BWZ w sposób ciągły, na zasadzie konkursu, aż do wyczerpania miejsc.  

Warunkiem kwalifikacji kandydata do Programu jest przyjęcie zgłoszenia przez jednostkę dydaktyczną na UW, akceptacja planu badawczego oraz wyznaczenie opiekuna naukowego. Kandydaci ubiegający się o kwalifikację do Programu rejestrują się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) i składają w systemie wszystkie wymagane dokumenty w języku polskim lub angielskim. Zgłoszenia kandydatów mają być rozpatrywane w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku w systemie IRK.

Studenci i doktoranci goszczący na UW będą mogli ubiegać się o stypendium pobytowe, zgodnie z zarządzeniem nr 130 rektora UW z 12 grudnia 2018 roku w sprawie Regulaminu przyjmowania gości na Uniwersytecie Warszawskim oraz finansowania kosztów ich pobytu.

Bliższe informacje na temat trybu rekrutacji można znaleźć tu: http://bwz.uw.edu.pl/2022/04/27/biuro-wspolpracy-z-zagranica-oglasza-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-study-visits-programme-for-ukrainian-students-and-doctoral-candidates-at-the-university-of-warsaw/

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb