Informacja Wydziału Orientalistycznego Informacja Wydziału Orientalistycznego

Maria Piotrowska – ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej/NOTIFICATION on public defence of the doctoral dissertation 27.05.2022, 10:00

Dnia 27 maja 2022 r. o godz.10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym: mgr Marii Piotrowskiej

Tytuł rozprawy:

Zjawisko „Obamamanii”: obraz amerykańskiego prezydenta i jego polityki w kenijskiej karykaturze politycznej w latach 2008-2016
Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres r.was4@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 9.00 w dniu 16/05/2022 r. do godz. 9.00 w dniu 25/05/2022 r.


The remote online public defence of the doctoral dissertation will take place  on 27 May 2022 at 10.00 am

Title of the dissertation:

The phenomenon of „Obamamania”: the image of the American president and his policy in the Kenyan political caricature in 2008-2016

The link to the public defence meeting will be made available after prior registration by e-mail r.was4@uw.edu.pl. The registration of participants will be open from 9.00 am on 16/05/2022. until. 9.00 am on 25/05/2022.

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb