Konkurs wewnętrzny UW na projekt w ramach Programu NAWA „Promocja języka polskiego”

BWZ ogłasza konkurs wewnętrzny na projekt w ramach Programu NAWA „Promocja języka polskiego”.

Celem programu jest promocja języka polskiego wraz z elementami historii i kultury Polski poprzez finansowanie przedsięwzięć budujących jakość nauczania i prestiż języka polskiego jako obcego, trwale wpływających na wizerunek Polski w świecie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NAWA.

Każda uczelnia może złożyć maksymalnie 3 projekty.

Jednostki UW zainteresowane udziałem w programie prosimy o dostarczenie do BWZ skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia propozycji projektu.

Terminy

  • Termin nadsyłania projektów do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ): 28.06.2022 r.
  • Termin ogłoszenia wyników konkursu wewnętrznego: 08.07.2022 r.
  • Termin złożenia wniosku konkursowego w systemie elektronicznym NAWA: 01.08.2022 r. godz. 15:00 czasu lokalnego (Warszawa)

Jednostki UW zainteresowane udziałem w konkursie powinny przesłać zgłoszenie propozycji projektu  plik tylko mailowo (skan) na adres: swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń do BWZ UW: 28.06.2022 r.

Jednostki UW zainteresowane wzięciem udziału w konkursie przesyłają mailowo wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do Biura Współpracy z Zagranicą na adres swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl do 28.06.2022 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 08.07.2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz programu znajdują się na stronie – zakładka Program Promocja języka polskiego.

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb