Stary BUW Stary BUW

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023

Wydział Orientalistyczny UW,

29 września 2022 roku, godz. 10.00, aula Starego BUW-u UW
(ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)

– dzień adaptacyjny i powitanie nowych studentów przez władze dziekańskie;


Tradycyjnie, oprócz uroczystości wydziałowych, odbędzie się ogólnouniwersytecka inauguracja nowego roku akademickiego, która została zaplanowana na poniedziałek 3 października. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 14.00, w Auli im. Adama Mickiewicza w Auditorium Maximum, od odśpiewania hymnu państwowego oraz przemówienia rektora Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Alojzego Z. Nowaka. Następnie odbędzie się immatrykulacja, czyli włączenie nowych osób do grona studentów. Zaś wykład inauguracyjny wygłosi światowej sławy chirurg – prof. Maria Siemionow z University of Illinois Chicago.

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb