Kalendarium konwersatoriów orientalistycznych w roku akad. 2022/2023 (sem. zim., sem. let.)

Pr. dziejów: 05.10.22* 02.11.22 30.11.22 11.01.23 01.03.23 29.03.23 26.04.23 24.05.23
Pr. literatur i kultur:** 12.10.22 09.11.22 07.12.22 18.01.23 08.03.23 05.04.23 10.05.23* 31.05.23
Pr. filozofii i religii: 19.10.22 16.11.22 14.12.22 25.01.23 15.03.23 12.04.23 10.05.23* 07.06.23
Pr. języków: 26.10.22 23.11.22 21.12.22 22.02.23 22.03.23 19.04.23 17.05.23 14.06.23

* zajęcia 05.10 wyjątkowo odbędą się w sali 119

** zajęcia Pr. literatur i kultur odbywają się w s.119

*Uwaga: Podobnie jak w roku akad. 2021/2021, aby wszystkie Pracownie miały równą liczbę zajęć w roku, 10 maja dwie pracownie (PLiK i PFiR) będą miały zajęcia równolegle (pozostaje kwestia sali, ale w tym roku nie było problemu). To oczywiście propozycja, do ew. zamiany.

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb