Erasmus – Mobilność edukacyjna Erasmus – Mobilność edukacyjna

Wyjazdy do Norwegii (nauczyciele akademiccy i pracownicy niebędący nauczycielami)

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza konkurs na stypendia wyjazdowe do Norwegii. Oferta skierowana jestdo nauczycieli akademickich wyjeżdżających w celu prowadzenia zajęć (STA) oraz innych pracowników, wyjeżdżających w celach szkoleniowych (STT):

  • University of Oslo – Centre for Gender Research – 2 stypendia;
  • University of South-Eastern Norway – Department of Business, History and Social Sciences – 2 stypendia.

Wysokość stypendium: 250 EUR/dzień

Dofinansowanie kosztów podróży: 275 EUR

Czas trwania mobilności: 6 dni (w tym 2 dni na podróż)

Szczegóły na:

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb