Ambasadorowie2022 Ambasadorowie2022

Spotkanie studentów z ambasadorami krajów Azji i Afryki

14 października na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się spotkanie studentów Wydziału Orientalistycznego z przedstawicielami placówek dyplomatycznych krajów Azji i Afryki. Wydarzenie jest już 26. z cyklicznych spotkań przybliżających specyfikę Orientu i Afryki.
Ambasadorowie2022
Fot. dr Shahla Kazimova

Spotkanie studentów pierwszego, drugiego i trzeciego roku z ambasadorami i chargé d’affaires krajów Azji i Afryki jest wydarzeniem organizowanym jako element integracji społeczności Wydziału Orientalistycznego UW. Tegoroczne spotkanie było okazją nie tylko do prezentacji i przybliżenia kultur krajów Orientu i Afryki, ale też możliwością do poszerzenia kontaktów i zacieśnienia współpracy między przedstawicielstwami dyplomatycznymi a uczelnią.

W tym roku w wydarzeniu wzięło udział 15 ambasadorów, 2 chargé d’affaires, a także przedstawiciele 26 ambasad.

– Coraz więcej studentów Uniwersytetu Warszawskiego jest zainteresowanych studiami w krajach wschodnich, azjatyckich i afrykańskich. Jest to doskonała okazja do spotkania nowych osób oraz poznania innych kultur. Chciałbym podkreślić, że Uniwersytet Warszawski jest tolerancyjny i otwarty dla każdego. Szanujemy każdą religię i kulturę – rozpoczął spotkanie prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

– Dzięki Wydziałowi Orientalistycznemu lepiej pojmujemy świat w każdym jego aspekcie, zarówno kulturowym, historycznym, jak i religijnym. Składam podziękowania wszystkim pracownikom tego wydziału za ich znakomity wkład w badania nad kulturami tak odległych i egzotycznych dla nas zakątków świata – dodał prof. Nowak.

Prof. Piotr Taracha, dziekan Wydziału Orientalistycznego, witając gości podziękował im za liczne przybycie i obecność po przerwie wymuszonej przez pandemię. – W porównaniu z innymi wydziałami jesteśmy dość skromną jednostką kształcącą zaledwie 800 studentów. Jednak Wydział Orientalistyczny jest specyficzny i jedyny w swoim rodzaju, patrząc na szeroki zakres prowadzonych badań i dydaktyki, począwszy od Azji, przez Japonię, aż po Afrykę – mówił prof. Taracha.

– Tego typu spotkania zostały zapoczątkowane już w 1995 roku przez ówczesnego dyrektora Instytutu Orientalistycznego, prof. Krzysztofa Burskiego. Mam nadzieję, że dzięki takim wydarzeniom otwieramy naszym studentom swobodny kontakt z dyplomatami, a także możliwość rozmowy z przedstawicielami ambasad – opowiadał dziekan Wydziału Orientalistycznego.

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb