Informacja Wydziału Orientalistycznego Informacja Wydziału Orientalistycznego

Godziny dziekańskie dn. 2 listopada 2022 r. do godz. 13.00

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na prośbę Samorządu Studentów i w porozumieniu z Dziekanem Wydziału ogłaszam godziny dziekańskie dn. 2 listopada 2022 r. do godz. 13.00.

OGUNy, lektoraty i WF studentki i studenci realizują zgodnie z decyzjami jednostek prowadzących ww. zajęcia.

Z poważaniem
Marta Widy

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb