Erasmus – Mobilność edukacyjna Erasmus – Mobilność edukacyjna

Rekrutacja na wyjazdy w roku 2023/2024 w ramach programu Erasmus+ trwa do dnia 28 lutego. 

Szczegółowe zasady kwalifikacji studentów:

  • średnia ocen co najmniej 3,49
  • dopuszczalne jest jedno warunkowe zaliczenie;
  • znajomość języka obcego na poziomie min. B1, B2 lub C1 (zgodnie z wymogami danej uczelni) oraz dokument to potwierdzający;
  • pierwszeństwo w przyznawaniu wyjazdu mają kandydaci ubiegający się o wyjazd na Erasmusa po raz pierwszy;

Kwalifikacja studentów na Wydziale Orientalistycznym odbywa się w systemie USOSweb

Po zakończonej rekrutacji w systemie studenci uzupełniają i zatwierdzają formularz wyjazdowy. Koordynator po sprawdzeniu poprawności danych wprowadzonych przez studenta zatwierdza formularz. Studenci drukują zatwierdzony formularz zgłoszeniowy, podpisują go i dostarczają do koordynatora mobilności. Koordynator dostarcza podpisany wniosek do BWZ.

Studentom przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji do Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Orientalistycznego.

Miesięczna wysokość stypendium w roku akademickim 2023/24 wynosi:

  1. 670 euro – Austria, Belgia, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Niemcy, Niderlandy, Norwegia, Portugalia, Szwecja, Włochy;
  2. 670 euro – Wielka Brytania;
  3. 600 euro – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.

Ogólne zasady kwalifikacji znajdują się na stronie:

http://bwz.uw.edu.pl/studia-2023-2024/

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb