Agata Bareja-Starzyńska CV

 
Kandydatka do Senatu UW 2020-2024
Dr hab. Agata Bareja-Starzyńska
Wydział Orientalistyczny, Kierownik Zakładu Turkologii i Ludów Azji Środkowej
 
 
 
  • ⇒ Dyscyplina: literaturoznawstwo i nauki o kulturze i religii,

   ⇒ Specjalność: mongolistyka i tybetologia

   Moje zainteresowania badawcze obejmują kulturę, w tym literaturę Mongolii i Tybetu, ze szczególnym uwzględnieniem buddyzmu i roli jaką pełni w kulturze, kształtowaniu światopoglądu i regulowaniu spraw społecznych i politycznych, nie tylko w Azji, ale na świecie. Jako orientalistkę cechuje mnie ciekawość świata i postawa otwartości wobec ludzi i kultur.

   Mimo niszowej tematyki badań miałam okazję poznać liczne ośrodki naukowe na świecie, w tym europejskie, rosyjskie, amerykańskie i azjatyckie (Mongolia, Chiny, Japonia, Indie), brać udział w kilkudziesięciu konferencjach międzynarodowych, realizować granty krajowe (jako kierownik) i zagraniczne (jako wykonawca). Recenzowałam doktoraty (w tym zagraniczne), habilitacje i pozycję tenure (USA). Organizowałam kilkadziesiąt konferencji. Uczestniczę w budowaniu sojuszu uczelni 4EU+ na UW. Dzięki wyjazdom i współpracy zagranicznej mogłam poznać metody działania i struktury uczelni, a także instytucji zarządzających nauką w wielu miejscach na świecie. Widzę potrzebę zmian na naszym uniwersytecie i możliwości powielenia dobrych praktyk z innych ośrodków akademickich i dlatego chcę zaangażować się w prace Senatu.

   ROZWÓJ NAUKOWY

   • 1983-1989 – studia w zakresie orientalistyki, specjalność mongolistyka, Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii, Instytut Orientalistyczny,
   • 1986-7 (10 miesięcy) – staż językowy na Mongolskim Uniwersytecie Państwowym  w Ułan Batorze
   • 1988 (5 miesięcy) – studia na Uniwersytecie Loránda Eötvösa w Budapeszcie
   • 1993 (3 miesięce) – stypendium NAVF (Norges almenvitenskapelige forskningsråd), Uniwersytet w Oslo
   • 1995/96 (5 miesięcy) – stypendium DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst), Reński Uniwersytet Fryderyka Wilhelma w Bonn
   • 1999 –  doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (specjalność mongolistyka i tybetologia), Uniwersytet Warszawski, Instytut Orientalistyczny
   • 2000 (5 miesięcy) – wymiana bilateralna, Indiana University, Bloomington
   • 2017 – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet Warszawski

   ZATRUDNIENIE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

   • od 1989 – do chwili obecnej zatrudnienie w Instytucie, a następnie na Wydziale Orientalistycznym, Uniwersytet Warszawski
   • 1990 – 2000 praca tłumacza przysięgłego z j. mongolskiego
   • od 2001 do 2014 – zatrudnienie dodatkowe w Katedrze Orientalistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
   • maj 2012 – uczony wizytujący w École Pratique des Hautes Études, Paryż
   • maj 2014 – uczony wizytujący w Instytucie Języka i Literatury Mongolskiej, Uniwersytet Minzu, Pekin
   • Wyjazdy z wykładami w ramach Programu Erasmus (Bonn, Budapeszt, Neapol, Praga)
   • Wykłady zagraniczne w Europie (Berlin, Bonn, Budapeszt, Hamburg, Lipsk, Londyn, Lozanna, Oslo, Paryż, St. Petersburg, Wiedeń), Azji (Dharamsala, Hohhot, Pekin – Uniwersytet Pekiński, Minzu, Renmin; Ułan Bator), Ameryce Północnej (Berkeley – California University, Bloomington – Indiana University, Cambridge-Boston – Harvard, Chicago, New York – Columbia University, Vancouver – British Columbia).
   • Udział z referatem w konferencjach międzynarodowych (ponad 60).
   • Organizacja konferencji międzynarodowych (ponad 20).

    

   FUNKCJE

   • Kierownik Zakładu Turkologii i Ludów Azji Środkowej Wydziału Orientalistycznego UW
   • członek Rady Dyscypliny Literaturoznawstwa, Rady Wydziału Orientalistycznego i Rady Dydaktycznej WO UW
   • zastępca koordynatora Flagshipu 2 w ramach sojuszu 4EU+
   • Wiceprzewodnicząca Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN
   • Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego
   • Redaktor naczelny Przeglądu Orientalistycznego / Oriental Review, Polskie Towarzystwo Orientalistyczne, Elipsa, Warszawa; serii „Collectanea Orientalia” i „Miscellanea Orientalia” (Polskie Towarzystwo Orientalistyczne)
   • Członek Sekretariatu International Association of Mongolian Studies
   • Członek Rady Naukowej czasopism:
    • Rocznik Orientalistyczny, PAN, Warszawa
    • Central Asiatic Journal, Harrassowitz Verlag
    • Mongolica Pragensia, Charles University, Prague
    • Acta Mongolica, International Association of Mongolian Studies, Ulan Bator

    

   DOROBEK

   ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4022-6226

   Granty krajowe:

   • Grant  KBN nr PB-416 HO1C/97/13 „Ciqula kreglegci – mongolski podręcznik buddyzmu z XVI w” Kierownik dr hab. Stanisław Godziński, realizacja 01-07-1997– 30-06-1998 (w charakterze wykonawcy)
   • Grant KBN nr 1 H01C 021 28: ,,Życie i działalność mongolskiego mistrza buddyjskiego Dzanabadzara (1635-1723) na podstawie biografii i innych materiałów źródłowych” realizacja 25.04.2005-24.04.2008 (kierownik)
   • Grant Narodowego Centrum Nauki nr N N103 449440: „Dokumenty orientalne z Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie dotyczące Erdene Dzuu — najstarszego klasztoru buddyjskiego w Mongolii” realizacja 20.05.2011-19.05.2013 (kierownik)

   Projekty zagraniczne

   • 2004-2007 norweski grant „Revival of Buddhism in Mongolia after 1990” Kierownik: prof. dr Hanna Havnevik, Uniwersytet w Oslo, Norwegia (udział w charakterze wykonawcy) 
   • 2009-2011 japoński grant „Erdenezuu – Past, Future and Present” Grants-in-Aid for Scientific Research <KAKENHI>, Research Project Number: 21242022, Kierownik: prof. dr Matsukawa Takashi, Otani University, Japonia (udział w charakterze wykonawcy)
   • 2011-2014 japoński grant „The Mongolian version of the Tibetan chronicle Rgyal rabs gsal ba’i me long„, grant Japan Society for the Promotion of Science, Grant-in-Aid for Scientific Research (B). Grant Number 24320141. Kierownik: prof. dr Osamu Inoue, University of Shimane, Japonia (udział w charakterze wykonawcy)
   • 2011-2014 grant ChRL „The Mongolian (Oirat) version of the Buddhist sutra Prajnaparamita in 8000 verses”, Kierownik: prof. dr. Erdemtu Minggad, Minzu University, Beijing, ChRL (udział w charakterze wykonawcy)
   • 2014 A. Bareja-Starzyńska wspólnie z Byambaa Ragchaa – ekspertyza naukowa w zakresie pism mongolskich, „kwadratowego pisma Dzanabazara” i pisma
    Sojombo dla Unicode (Script Encoding Initiative, http://linguistics.berkeley.edu/sei)
   • 2016-2020 grant Mongolskiej Akademii Nauk realizowany wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim i Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie pt.: „Dokumenty związane ze spisem powszechnym w Mongolii w latach 1915-16 ze spuścizny prof. W. Kotwicza  (K III-19 , j.a.  191-238) w Archiwum Nauki PAN i PAU”. Kierownik prof. dr Sampildondov Chuluun, Mongolska Akademia Nauk, Mongolia (udział w charakterze wykonawcy)
   • 2017-2022 grant japoński – International Cooperative Project “Reframing Images of Mongolia: Photographic records from the 19th century to the early 20th century”. Japan Society for the Promotion of Science (Tokyo), Grant-in-Aid for Scientific Research (A) Project/ Number: 17H00897, Kierownik (Principal investigator): Yuki Konagaya, MINPAKU Osaka, Japonia (udział w charakterze wykonawcy)
   • Złożony wniosek o grant ERC Synergy (partnerzy: SOAS, INALCO, Lipsk)

    

   Nagrody

   • 2004 – Nagroda Prezydenta Mongolii dla najlepszego młodego zagranicznego mongolisty
   • 2006 – Nagroda Uniwersytetu Warszawskiego
   • 2007, 2013 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
   • 2010 – Medal Przyjaźni przyznany przez Prezydenta Mongolii za wkład w rozwój stosunków polsko-mongolskich
   • 2010 – Medal Komisji Edukacji Narodowej Ministra Edukacji za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (nr 114446)
   • 2016 – Złoty Medal im. Kubilaj-chana Mongolskiej Akademii Nauk za wkład w rozwój nauki
   • 2018 – Medal dla Wybitnego Naukowca (Outstanding scientific worker) Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu , Nauki i Technologii Mongolii

    

   Recenzje naukowe:

   • W 2014 i 2015 recenzowanie wniosków grantowych dla węgierskiego centrum nauki: OTKA (Hungarian Scientific Research Fund): Olivér Kápolnás, Gábor Kósa, Zsuzsa Majer .
   • Recenzja dla Węgierskiej Akademii Nauk projektu prof. Alice Sarkozi studiów i przekładu słownika tybetańsko-mongolskiego Sumatiratny (2015).
   • Recenzja projektu dr hab. Petry Maurer (Munich) zgłoszonego do International Consortium for Research in the Humanities (IKGF),”Fate, Freedom, and Prognostication: Strategies for Coping with the Future in East Asia and Europe”, Friedrich-Alexander-University of Erlangen-Nuremberg, Germany (2016)
   • Recenzja dla School of Oriental and African Studies, University of London, Department of the Study of Religions, Faculty of Arts and Humanities, praca doktorska (Ph.d. of philosophy): Uranchimeg Borjigin Ujeed, pt.:“Indigenous Efforts and Dimensions of Mongolian Buddhism—Exemplified by the Mergen Tradition” (1.07.2009)
   • Recenzja dla University of Oslo, History of Religions, Department of Culture Studies and Oriental Languages, Faculty of Humanities, University of Oslo, Master of Arts pt.: „God on the steppe: „Christian missionaries in Mongolia after 1990” Master of Arts in History of Religions” (23.06.2011)
   • Recenzja dla University of Oslo, Department of Cultural Studies and Oriental Languages, praca doktorska (Ph.d. of philosophy): Valeriya Gazizova, pt. “A Study of Contemporary Kalmyk Religion”  (21.11.2014)
   • Recenzja dla Oxford University, Trinity, Brasenose College, Faculty of Oriental Studies praca doktorska (Ph.d. of philosophy): Sangsaraima Ujeed pt. “The Thob yig gsal ba’i me long by Dza-ya Pandita Blo-bzang ‘Phrin-las  (1642-1715) : An Enquiry into Biographies as Lineage History”, (8.10.2017)
   • Recenzja dorobku (tenure) Dr. Matthew King, Universiy of California, Riverside (11.2018)

    

   WYBRANE PUBLIKACJE:

   Monografie:

   • Bareja-Starzyńska, Agata 2006: Sziregetü Güüszi Czordżi, “Czikula Kereglegczi. Zasady buddyzmu”, (wstęp, przekład i opracowanie Agata Bareja-Starzyńska), [Czikula Kereglegczi. The Buddhist Principles (edited, translated and commented upon by Agata Bareja-Starzyńska)], Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa (332 s.)
   • Bareja-Starzyńska, Agata, 2015: The Biography of the First Khalkha Jetsundampa Zanabazar by Zaya Pandita Luvsanprinlei. Studies, Annotated Translation, Transliteration and Facsimile. Dom Wydawniczy Elipsa, Faculty of Oriental Studies, University of Warsaw, Warszawa, (300 s. + Facsimile)
   • Bareja-Starzynska, Agata, Mejor, Marek  2002, 2011: Klasyczny język tybetański, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa

    

   Inne publikacje za okres 2014-2020:

   • Bareja-Starzyńska, Agata, Tulisow Jerzy 2014 “The Impact of Prof. W. Kotwicz Private Archive in Cracow: the Missing Link between Mongolian and Russian Sources”, [w:] Cultural Heritage of the Mongols: Manuscript and Archival Collections in St. Petersburg and Ulaanbaatar, Mongolian Academy of Sciences, Russian Academy of Sciences, Ulan Bator-Sankt Petersburg, s. 15-29.
   • Bareja-Starzyńska, Agata 2014 “Professor W. Kotwicz as an Advisor to Mongolian People’s Government. Plans not Fulfilled”, [w:] A Window onto the Other. Contributions on the Study of the Mongolian, Turkic and Manchu-Tungusic Peoples, Languages and Cultures Dedicated  to Jerzy Tulisow on the Occasion of His Seventieth Birthday, Agata Bareja-Starzyńska, Jan Rogala and Filip Majkowski (red.), Dom Wydawniczy Elipsa,  Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 52-64.
   • Bareja-Starzyńska, Agata 2014 “Dalai Lama’s Representative Agvan Dorjiev and Altaist Professor Władysław Kotwicz: letters of 1912”, [w:] Trails of the Tibetan Tradition. Papers for Elliot Sperling, Roberto Vitali (red.), Amnye Machen Institute, Dharamsala, s. 47-62.
   • Bareja-Starzyńska, Agata 2015 A Bonpo Text On The Propitiation of Serpent Deities (Klu ’bum Dkar Po) in Mongolian”, [w:] Havnevik, Hanna and Ramble, Charles (red.), From Bhakti to Bon. Festschrift for Per Kvaerne. The Institute for Comparative Research in Human Culture, Novus Forlag, Oslo, s. 39-52.
   • Bareja-Starzyńska, Agata 2015, “Badacze dziedzictwa Mongolii – Józef Kowalewski i Władysław Kotwicz”, [w:] Orientalistyka. Rozważania o nauce, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, S. Surdykowska (red.), Warszawa, s. 17-29
   • Bareja-Starzyńska, Agata 2015, „Język tybetański na Uniwersytecie Warszawskim”, [w:] E. Gajewska, P. Cykowski (red.) 108: na osiemdziesięciolecie JŚ XIV Dalajlamy, Fundacja „Phan Bde”, Fundacja Inna Przestrzeń, Warszawa, s. 19-26.
   • Bareja-Starzyńska, Agata 2015 Why Mongolian Studies? Reflections on Polish Mongolists and Their Careers”, Quaestiones Mongolorum Disputatae, Tokyo, t. 11, s. 1-18
   • Bareja-Starzyńska, Agata 2015A Monastery in Time: The Making of Mongolian Buddhism. By Caroline Humphrey and Hürelbaatar Ujeed. Chicago: University of Chicago Press, 2013. 426 pp.” The Journal of Asian Studies, t. 74 / Issue 01 / February 2015, s. 216-217,  http://dx.doi.org/10.1017/S0021911814001971 (About DOI), opublikowano online: 26.02.2015
   • Bareja-Starzyńska, Agata 2016 „The Reincarnation Lineage of Zaya Gegeen”, w: History, architecture and restoration of Zaya Gegeenii Khüree Monastery in Mongolia, red. I. Charleux, Bulletin du Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco , Supplément n°5 , Paris ; Monaco  2016, s. 43-51.
   • Bareja-Starzyńska, Agata 2018 “Jebtsundamba Khutugtus of Mongolia,” w: The Oxford Encyclopedia of Buddhism, i wersja online w Oxford Research Encyclopedia of Religion: http://religion.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199340378.001.0001/acrefore-9780199340378-e-615
   • Bareja-Starzyńska, Agata 2018 Isabelle Charleux. Nomads on Pilgrimage. Mongols on Wutaishan (China), 1800–1940. Brill Inner Asian Library, vol. 33. Leiden, Boston: Brill, 2015 w: Nomadic Peoples, White Horse Press, ISSN: 0822-7942 (print) 1752-2366 (online)  (http://www.whpress.co.uk/NP/Reviews/20_Bareja-Starzynska.pdf)
   • Bareja-Starzyńska, Agata 2018, „Reinkarnacja Dżecundampy w Mongolii – buddyzm lokalny a buddyzm globalny” w: Lokalne i globalne perspektywy azjanistyczne. Księga jubileuszowa dla Profesora Sławoja Szynkiewicza, (red.) Kamila Baraniecka-Olszewska, Iwona Kabzińska i Oyungerel Tangad, Warszawa, s. 117-132.
   • Bareja-Starzyńska А., Tulisow J. “Kalmyk Literature, Folklore and History in the Legacy of Prof. W. Kotwicz at the Archive of Science of PAS and PAAS in Cracow, Poland –Preliminary Report” , w: Setevoe vostokovedeniye: ustnye i pis’mennye tradicii v kontekste mezhkul’turnovo vzaimodeistviya. Materialy II mezhdunarodnogo nauchnogo foruma (29 noyabrya – 2 dekabrya 2018), Elista 2018, red. B.K. Salaev, Kalmyckii gosudarstvennyi universitet im. B.B. Gorodovikova, s. 11-16 (ISBN 978-5-91458-231-6)
   • Bareja-Starzyńska Аgata 2019 “The Role of Lamyn Gegeen Blo Bzang Bstan ’Dzin Rgyal Mtshan in the Dissemination of Tibetan Astrology, Divination and Prognostication in Mongolia”, w: Glimpses of Tibetan Divination. Past and Present,  Series: Prognostication in History, Edited by Petra Maurer, Donatella Rossi and Rolf Scheuermann Brill 2019, ISBN: 978-90-04-40737-4, s. 198-212.
   • Bareja-Starzyńska Аgata 2019 “Siregetü Güüsi čorji’s Treatise that Contains the Complete Meanings of the Most Important [Buddhist Concepts] To Be Used”, w: Sources of Mongolian Buddhism, Edited by Vesna Wallace, Oxford University Press, ISBN: 9780190900694, s. 6-38.

    

   Współredakcja:

   • Tulisow, Jerzy, Osamu, Inoue, Bareja-Starzyńska, Agata, Dziurzyńska, Ewa (red.) 2012: In the Heart of Mongolia. 100th Anniversary of W. Kotwicz’s Expedition to Mongolia in 1912 (Selected Source Materials and Study), Polska Akademia Umiejętności, Cracow (413 pp.)
   • Bareja-Starzyńska, Agata, Rogala, Jan and Majkowski, Filip (red.) 2014: A Window onto the Other. Contributions on the Study of the Mongolian, Turkic and Manchu-Tungusic Peoples, Languages and Cultures Dedicated to Jerzy Tulisow on the Occasion of His Seventieth Birthday, Dom Wydawniczy Elipsa, Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego, (316 s.)
   • Bareja-Starzyńska, Agata, Mejor, Marek (red.) 2014: “Exploring Languages and Cultures of Asia. Prof. W. Kotwicz in Memoriam. Proceeding of the Third International Conference of Oriental Studies, Cracow, 15-17 November 2012″, Rocznik Orientalistyczny, t. 67 (1), (296 s.)
   • Bareja-Starzyńska, Agata, Dziekan, Marek M. (red.) 2015: Orient w poszukiwaniu tożsamości, Polskie Towarzystwo Orientalistyczne, Elipsa, Warszawa (237 s.)
   • Dziekan, Marek M., Bareja-Starzyńska, Agata, (red.) 2015: Literatury Azji i Afryki wobec problemów współczesności, Polskie Towarzystwo Orientalistyczne, Elipsa, Warszawa (247 s.)
   • Bareja-Starzyńska, Agata, Stanek, Kamila, Barbara, Godzińska, Marzena, Sulimowicz, Anna, Akbike, Szpindler, Magdalena, Bojarska-Cieślik, Joanna (red.) 2015: Oriental Studies and Arts. Contributions Dedicated to Professor Tadeusz Majda on His 85th Birthday, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa (470 s.)
   • Bareja-Starzyńska, Agata, Mejor, Marek (red.), 2015: “Manuscript and Book Cultures in Asia and Africa. Proceedings of the Fourth International Conference of Oriental Studies, Warsaw, 24–25 November 2014”, Rocznik Orientalistyczny, t. 68 (2), (290 s.)
   • Bareja-Starzyńska, Agata, Mejor, Marek (red.), 2017: “Oriental Studies – Concepts, Methods, Challenges and Perspectives. Proceedings of the Fifth International Conference of Oriental Studies, Warsaw, October 17th –18th, 2016”, Rocznik Orientalistyczny, t. 70 (2), (313 s.)  Mejor, Marek, Bareja-Starzyńska, Agata, (red.), 2017: Edward Tryjarski, Armeno-Kipchak Studies: Collected Papers, Polska Akademia Nauk, Elipsa, Warszawa (1068 s.) 
   • Bareja-Starzyńska, Agata, Mejor, Marek (red.), 2018: “Rare, Forgotten and Endangered Languages and Literatures. Proceedings of the Sixth International Conference of Oriental Studies, Warsaw, November 14th–16th, 2017”, Rocznik Orientalistyczny, t. 71 (2), (270 s.)
   • Bareja-Starzyńska, Agata, Magdalena Szpindler, Jan Rogala (red.), 2018:  “Mongolia and the Mongols. Past and Present”, Proceedings of the International Conference Held in the University of Warsaw on November 23–24, 2015, Uniwersytet Warszawski, Elipsa 2018, ISBN 978-83-8017-201-2
   • Bareja-Starzyńska, Agata, Mejor, Marek (red.), 2019: “Studies on the Collections of Oriental Texts and Artefacts, Proceedings of the Seventh International Conference of Oriental Studies, Cracow, October 22-24, 2018”, ISSN 0080-3545, ISBN 978-83-8017-322-4, Rocznik Orientalistyczny, t. 72 (2), (236 s.)

    

 
     

[su_button url=”http://orient.uw.edu.pl/bareja-starzynska/” style=”glass” background=”#09658c” size=”5″ icon=”icon: arrow-right” text_shadow=”0px 0px 0px #000000″]Agata Bareja-Starzyńska [/su_button]

 

 

 

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb