Co trzeba wiedzieć składając wniosek

WYNAGRODZENIA

Mamy 3 typy wynagrodzeń:

  1. wynagrodzenia etatowe
  2. wynagrodzenia dodatkowe
  3. stypendia naukowe

  1. wynagrodzenia etatowe

W trakcie pobierania tego wynagrodzenia dana osoba:

  • nie może pobierać innego wynagrodzenia ze środków NCN
  • nie może być zatrudniona na podstawie innej umowy o pracę
  • Zwiększenie wynagrodzenia etatowego dla kierownika projektu jest niedopuszczalne.
  • Od 26 edycji konkursowej niewykorzystane środki z wynagrodzeń etatowych podlegają zwrotowi na rachunek Centrum.

  • Czy osoba pobierająca wynagrodzenie w ramach jednego projektu może pobierać wynagrodzenie z budżetu wynagrodzeń etatowych i wynagrodzeń dodatkowych?

Tak, jeśli okresy zatrudnienia nie pokrywają się.

Kierownik projektu, który zaplanował swoje wynagrodzenie w ramach puli wynagrodzeń etatowych nie może w trakcie realizacji projektu pobierać wynagrodzenia z puli wynagrodzeń dodatkowych, nawet po wykorzystaniu środków zaplanowanych na własne wynagrodzenie.

 

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb