Doktorat Honoris Causa

Uniwersytet nadaje tytuł doktora honoris causa osobom, które wybitnie przyczyniły się do osiągania celów, którym służy Uniwersytet.

Uchwałę w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa podejmuje Senat na wniosek rady podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu lub grupy co najmniej 20 profesorów zwyczajnych zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.

Senat przed podjęciem uchwały, może wystąpić o przygotowanie przez trzech profesorów zwyczajnych, którzy nie są pracownikami Uniwersytetu, recenzji dotyczącej kandydata do tytułu doktora honoris causa.

Senat podejmuje uchwałę, o której mowa w ust. 2, większością 3/5 statutowego składu po uzyskaniu opinii właściwej komisji rektorskiej.

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb