Działalność statutowa (BST)

W ramach Działalności statutowej możemy ponosić koszty, które uwzględniają następujące czynniki:

 • Działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych
  oraz rozwoju kadry naukowej, w tym badania naukowe lub prace rozwojowe ujęte
  w planie finansowym jednostek naukowych
 • Utrzymanie infrastruktury badawczej, w tym bibliotek i archiwów
 • Zatrudnienie niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej
 • Zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, związanej z realizacją zadań,
  o których mowa w pkt 1, niestanowiącej dużej infrastruktury badawczej
 • Współpraca naukowa krajowa i zagraniczna, niezbędna do realizacji zadań, o których
  mowa w pkt 1
 • Upowszechnianie nauki
 • Działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych
  Zadania związane z zapewnieniem warunków udziału niepełnosprawnych naukowców
  i uczestników studiów doktoranckich w realizacji badań naukowych i prac rozwojowych

 

Działalność statutowa – przepisy

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. z 2015, poz. 1443)

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1443/D2015000144301.pdf


 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych (Dz.U. z 2015, poz. 1462

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1462/D2015000146201.pdf


WYKAZ  TEMATÓW BST W 2017 ROKU
dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego

BST-181000/2017  

L.p. Imię i nazwisko kierownika tematu

Tytuł tematu

Przyznana kwota

brutto

1. Klasyczna i współczesna kultura arabska.

dr hab. Katarzyna Pachniak

Katedra Arabistyki i Islamistyki

36 903,00 zł
2. Języki, literatury i społeczeństwa w procesie przemian w Afryce.

dr hab. Iwona Ewa Kraska-Szlenk

Katedra Języków i Kultur Afryki

42 992,00 zł
3. Języki, literatury i kultury w procesie przemian w Azji Południowej.

prof. dr hab. Danuta Stasik

Katedra Azji Południowej

48 594,00 zł
4. Kultura i Język Japonii.

prof. dr hab. Agnieszka Kozyra

Katedra Japonistyki

45 574,00 zł
5. Badania nad bibliografią Azji i Afryki.

Biblioteka WO

8 000,00 zł
6. Język, literatura i kultura Chin.

dr Małgorzata Religa

Zakład Sinologii

16 151,00 zł
7. Język i literatura hebrajska.

dr hab. Shoshana Ronen

Zakład Hebraistyki 

30 533,00 zł
8. Kultura i język Korei.

dr Paradowska Anna

Zakład Koreanistyki 

10 743,00 zł
9. Kultura, literatura, dzieje i język Iranu i Afganistanu.

dr Sylwia Surdykowska

Zakład Iranistyki

22 332,00 zł
10. Islam w Europie.

dr hab. Agata Nalborczyk

Zakład Islamu Europejskiego

15 010,00 zł
11. Języki i kultura ludów Ałtajskich, Syberii, Tybetu, Mongolii i Turcji. 
dr Agata Bareja-Starzyńska

Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej  (Sekcja Turkologii)

29 937,00 zł
12 Języki i kultura ludów Ałtajskich, Syberii, Tybetu, Mongolii i Turcji. (Sekcja Mongolistyki)

dr Agata Bareja-Starzyńska

Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej  (Sekcja Mongolistyki)

19 879,00 zł
13 Badania nad kulturami, piśmiennictwem  i  językiem Starożytnego Egiptu.

dr hab. Kamil Omar Kuraszkiewicz

Zakład Egiptologii

4 079,00 zł
14 Badania nad kulturami, piśmiennictwem  i  językami Wschodu Starożytnego

dr Olga Drewnowska-Rymarz

Zakład Wschodu Starożytnego

16 760,00 zł
15. Polska i kraje Europy Wschodniej po 1991 roku.

mgr Jan Malicki

Studium Europy Wschodniej

17 203,00 zł
16. Badania nad kulturami, piśmiennictwem i językami w kręgu oddziaływania buddyzmu.

prof. dr hab. Marek Mejor

Pracownia Studiów nad Buddyzmem

5 542,00 zł
17 Kultury i języki Orientu

prof. dr hab. Piotr Taracha
Rezerwa dziekańska

25 002,00 zł
18. Import czasopism papierowych 18 000,00 zł

WYKAZ  TEMATÓW BST W 2016 ROKU – BST-178000/2016

L.p.
Imię i nazwisko kierownika tematu
Tytuł tematu
Przyznana kwota
brutto
1. Klasyczna i współczesna kultura arabska.

dr hab. Katarzyna Pachniak, Katedra Arabistyki i Islamistyki

34 374,00 zł
2. Języki, literatury i społeczeństwa w procesie przemian w Afryce.

dr hab. Kamil Kuraszkiewicz, Katedra Języków i Kultur Afryki

36 829,00 zł
3. Języki, literatury i kultury w procesie przemian w Azji Południowej.

prof. dr hab. Danuta Stasik, Katedra Azji Południowej

40 651,00 zł
4. Kultura i Język Japonii.

prof. dr hab. Agnieszka Kozyra, Katedra Japonistyki

38 693,00 zł
5. Badania nad bibliografią Azji i Afryki.

Biblioteka WO

8 000,00 zł
6. Język, literatura i kultura Chin.

dr Małgorzata Religa, Zakład Sinologii

14 890,00 zł
7. Język i literatura hebrajska.

dr hab. Shoshana Ronen, Zakład Hebraistyki

23 169,00 zł
8. Kultura i język Korei.

dr Paradowska Anna, Zakład Koreanistyki

10 121,00 zł
9. Kultura, literatura, dzieje i język Iranu i Afganistanu.

dr Sylwia Surdykowska, Zakład Iranistyki

19 297,00 zł
10. Islam w Europie.

dr Marta Widy-Behiesse, Zakład Islamu Europejskiego

10 882,00 zł
11. Języki i kultura ludów Ałtajskich, Syberii, Tybetu, Mongolii i Turcji. 
dr Agata Bareja-Starzyńska, Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej  (Sekcja Turkologii)
27 750,00 zł
12 Języki i kultura ludów Ałtajskich, Syberii, Tybetu, Mongolii i Turcji. (Sekcja Mongolistyki)

dr Agata Bareja-Starzyńska, Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej  (Sekcja Mongolistyki)

17 842,00 zł
13. Badania nad kulturami, piśmiennictwem  i  językami Wschodu Starożytnego Egiptu.

dr Olga Drewnowska-Rymarz, Zakład Wschodu Starożytnego

16 730,00 zł
14. Polska i kraje Europy Wschodniej po 1991 roku.

mgr Jan Malicki, Studium Europy Wschodniej

18 219,00 zł
15. Badania nad kulturami, piśmiennictwem i językami w kręgu oddziaływania buddyzmu.

prof. dr hab. Marek Mejor, Pracownia Studiów nad Buddyzmem

5 553,00 zł
16 Kultury i języki Orientu

prof. dr hab. Piotr Taracha, Rezerwa dziekańska

47 993,00 zł
17. Import czasopism papierowych 18 000,00 zł

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb