Komisja ds. Studentów, Doktorantów i Procesu Kształcenia

  • Strona główna
  • Komisja ds. Studentów, Doktorantów i Procesu Kształcenia

studiaKomisja ds. Studentów, Doktorantów i Procesu Kształcenia

do jej zadań należy obsługa administracyjna Senackiej Komisji ds. Studentów, Doktorantów i Procesu Kształcenia, sprawdzanie poprawności napływających z jednostek dydaktycznych UW wniosków o utworzenie nowych kierunków i specjalności w zakresie wszystkich rodzajów studiów oraz przygotowywanie innych materiałów dla potrzeb Komisji.

 

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb