Materiały OPEN SOURCE

w:
Między Wschodem a Zachodem, między Północą a Południem 2
Redakcja naukowa
Agnieszka Lesiczka
Warszawa 2018
Wydawnictwo: Wydawnictwo Campidoglio
Stron: 284
ISBN/ISSN: 9788393810772

 

The Fifth International Congress of Turkology – Turks and Turkic Peoples Among Others  – Others Among Turks and Turkic Peoples

5th-7th September 2018

Organiser: University of Warsaw Faculty of Oriental Studies, Department of Turkish Studies and Inner Asian Peoples

BOOK OF ABSTRACTS:

6th International Conference of Oriental Studies – Rare, Forgotten and Endangered Languages and Literatures
14-16 listopada 2017
http://6th-conference-oriental-studies.edu.pl


The Fourth International Congress of Turkology Turkic Peoples Through the Ages and Lands…
21-23rd of September 2016
Organiser: University of Warsaw Faculty of Oriental Studies Department of Turkish Studies and Inner Asian Peoples

Materials:

Muzułmanin czyli kto?

Materiały dydaktyczne dla nauczycieli i organizacji pozarządowych

Opracowanie: Jagoda Grondecka, Oskar Handzel, Martyna Łukaszewska, Wojciech Mańczak, Natalia Siereda, Monika Wilga.

Opieka naukowa nad projektem: dr Marta Widy-Behiesse

(Zakład Islamu Europejskiego Wydział Orientalistyczny UW).

Muzułmanin, czyli kto -prezentacja [pdf]

Publikacja do pobrania w formatach: epub, mobi

Muslims in Poland and Eastern Europe. Widening the European discourse on Islam”

Wydział Orientalistyczny wydał publikację zbiorową pt. „Muslims in Poland and Eastern Europe. Widening the European discourse on Islam” – jedną z pierwszych książek w języku angielskim poświęconą wyłącznie społecznościom muzułmańskim w Europie Środkowej i Wschodniej. W projekcie wzięło udział 23 autorów reprezentujących ośrodki badawcze z Polski (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej), a także z Litwy, Rumunii, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Węgier i Wielkiej Brytanii. Ośrodki naukowe w Polsce i zagranicą mogą bezpłatnie zamówić publikację pod adresem k.gorak-sosnowska@uw.edu.pl.

Projekt jest współfinansowany przez Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach cyklicznego programu Promocja wiedzy o Polsce.

Gry i zabawy Afryki jako narzędzie dialogu międzykulturowego w edukacji wczesnoszkolnej

Katedra Języków i Kultur Afryki na Wydziale Orientalistycznym we współpracy z Fundacją Afryka Inaczej zrealizowała projekt w ramach programu Edukacja Rozwojowa 2011 r. Rezultatem projektu jest publikacja 'Afryka w szkole’. jest to pakiet edukacyjny z materiałami dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, składający się z książki „Gry i zabawy afrykańskie”, broszury „Jak mówić dzieciom polskim o dzieciach Afryki?” oraz płyty CD zawierającej zbiór prezentacji. Całość jest dostępna w bibliotekach pedagogicznych w całym kraju oraz na stronach Wydziału Orientalistycznego i stronie afryka.org . Pakiet został ponadto dostarczony do prawie 1200 szkół podstawowych w całym kraju.

Sfinansowane z Dotacji MSZ – umowa realizowana ze środków programu Pomoc Polska Ministerstwa Spraw Zagranicznych  nr 850/ER/2011/JST/IN

Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce – nowa książka z zakresu edukacji rozwojowej

Wydział Orientalistyczny UW we współpracy z Katedrą Socjologii SGH przygotował – w ramach programu MSZ „Edukacja rozwojowa” – podręcznik na temat kulturowych uwarunkowań rozwoju w Azji i Afryce. Książkę mogą zamówić bezpłatnie nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia, w których poruszają problematykę edukacji rozwojowej. Poniżej przedstawiamy opis publikacji oraz informacje, w jaki sposób można zamówić książkę.

Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce, K. Górak-Sosnowska, J. Jurewicz (red.), Ibidem, Łódź 2010, ss. 430.

http://books.google.com/books?id=IXOlB8V6Gp4C&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false

Pakiet edukacyjny 'Oblicza Orientu’

Zapraszamy nauczycieli szkół ponadpodstawowych i edukatorów do zapoznania się z Pakietem edukacyjnym 'Oblicza Orientu’ – projektem Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy Stowarzyszenia ARABIA.pl. Pakiet ma na celu wsparcie nauczania o państwach i kulturach Azji i Afryki w szkołach stopnia ponadpodstawowego, oferując materiały i narzędzia z zakresu edukacji rozwojowej i międzykulturowej.

Szczegóły: http://www.arabia.pl/content/view/292569/151/


ARABIA.PL – Globalny Orient: materiały dla nauczycieli

Słownik SUAHILI

słownik został opracowany w ramach pracy naukowej finansowanej ze środków na naukę w latach 2009-2012 jako projekt badawczy. Projekt był realizowany w Katedrze Języków i Kultur Afryki Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem dr Beaty Wójtowicz

 

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb