Finansowanie publikacji Open Access w ramach krajowych licencji

Wydawnictwo Elsevier

W ramach umowy na rok 2020 umożliwiono bezpłatną publikację 1000 artykułów autorom afiliowanym z polskimi instytucjami (lista instytucji uprawnionych) w modelu Open Access w 1777 czasopismach hybrydowych oraz wydawanych w modelu Gold Open Access.

Na dzień 16.06.2020 do wykorzystanie pozostało jeszcze 50 publikacji.

Po wykorzystaniu limitu autorom afiliującym się z Polską przysługuje zniżka na opłatę Open Access w wysokości 20% w roku 2020.

W roku 2021 w puli artykułów z możliwością całkowitej bezpłatnej publikacji znajduje się 1500 prac, a po wykorzystaniu tego limitu autorom przysługuje zniżka 15% na opłatę Open Access.

Więcej informacji:

Wirtualna Biblioteka Nauki https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/


Wydawnictwo Springer

Program „Compact” umożliwia publikacje prac na licencji CC BY, obejmuje 1983 czasopisma hybrydowe Springer (nie obejmuje czasopism BioMed Central oraz SpringerOpen).

W ramach programu finansowane są następujące typy artykułów:

  • Original Paper,
  • Review Paper,
  • Brief Communication
  • Continuing Education.

Program nie obejmuje Editorial Notes, News, Letters.

W roku 2020 w ramach programu ustalono limit 2133 artykułów z czego wykorzystanych zostało 1090 (16.06.2020).

Więcej informacji:

Wirtualna Biblioteka Nauki https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/


American Association for the Advancement of Science

W ramach partnerstwa finansowana jest publikacja w modelu Open Access w czasopiśmie Science Advances. Przyznany limit krajowy to 10 prac rocznie.

Więcej informacji:

Wirtualna Biblioteka Nauki https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/

 


W ramach licencji krajowych możliwe będzie finansowanie publikacji w modelu Open Access w innych wydawnictwach. Szczegóły będzie można znaleźć na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/ po ogłoszeniu warunków współpracy.

 


Repozytorium Centrum Otwartej Nauki jest adresowane do całego polskiego środowiska naukowego. W repozytorium są udostępniane różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie. Dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w repozytorium jest otwarty. Repozytorium jest zgodne z opracowanym przez Open Archive Initiative (OAI) protokołem pobierania metadanych, dzięki czemu dokumenty w nim udostępnione są łatwe do odnalezienia poprzez serwisy gromadzące informacje o zasobach naukowych w formie cyfrowej. Repozytorium jest oparte o oprogramowanie DSpace, dostosowane do lokalnych potrzeb przez programistów z Centrum Otwartej Nauki.

https://depot.ceon.pl/


Ze względu na swoje bezpośrednie powiązanie ze Scopusem, MENDELEY może podnieść Państwa cytowalność i w konsekwencji H-Indeks Państwa prac.

Mendeley i Mendeley Desktop to rozbudowane narzędzie służące do organizowania i zarządzania różnymi danymi przechowywanymi na komputerze. Aplikacja doskonale nadaje się również do wspólnej pracy z odpowiednią grupą naukową, z którą będziemy współpracować przy projekcie w celach edukacyjnych lub służbowych. Program przeznaczony jest nie tylko dla studentów i uczniów, ale również dla zwykłych użytkowników gromadzących na dysku ważne dokumenty lub inne istotne dane. Mendeley Desktop pozwala na wygodne przeglądanie, katalogowanie i zarządzanie odpowiednim zbiorem materiałów, a także na tworzenie bibliografii oraz planu do pracy lub szkoły. Umożliwia też generowanie bibliografii stworzonej przez jedną osobę lub odpowiednią grupę naukową i umieszczenie jej na blogu lub stronie internetowej.

https://www.mendeley.com/

Z Mendeley można również skorzystać bezpośrednio ze swojego konta w Scopusie (po zalogowaniu się w Scopusie wchodzimy po prawej stronie na górze w menu użytkownika (trzy poziome pomarańczowe kreski)


 

ACADEMIA – darmowe

 

 

Academia is the easiest way to share papers with millions of people across the world for free. A study published in PLOS ONE found that papers uploaded to Academia receive a 69% boost in citations over 5 years.

https://www.academia.edu/Agregator Centrum Otwartej Nauki

Agregator Centrum Otwartej Nauki to wspólny punkt dostępu do zasobów polskich otwartych repozytoriów. Zapewnia ich większą widoczność, szerszą dostępność i łatwiejsze wyszukiwanie. Zapraszamy do korzystania z agregatora i zasobów współpracujących z nami repozytoriów!

http://agregator.ceon.pl/Repozytorium danych badawczych re3data.org

Oferując szczegółowe informacje na temat ponad 2000 repozytoriów danych badawczych, re3data stała się najbardziej wszechstronnym źródłem informacji dla infrastruktur danych badawczych na całym świecie.

https://www.re3data.org/


Repozytorium danych badawczych RepOD – darmowe

 

RepOD – Repository for Open Data – is an online platform designed for open sharing of research data. Its purpose is to serve all researchers in Poland who would like to share their data on the Internet, so that any interested parties – other scientists and people from outside the academic community – can use it. By “scientific data” we mean all data that is produced, collected or annotated for the purpose of scientific research. RepOD is intended for so-called “small data”, generated during research conducted by individual scientists or small project teams. The purpose of our repository is to create a place where such data can be stored and shared with others.

https://repod.pon.edu.pl/

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb