JAK NADAĆ NUMER DOI

Rejestrowana publikacja naukowa lub jej część (artykuł, rozdział) musi być dostępna w Internecie, tj. posiadać stały adres URL, przy czym dostęp może być wolny (open access) lub komercyjny. W przypadku zmiany lokalizacji należy zaktualizować dane na stronie CrossRef.

Publikację można zarejestrować w następujący sposób:

  1. wprowadzić dane ręcznie, poprzez formularz online (zob. instrukcja krok po kroku dla czasopism lub instrukcja krok po kroku dla książek).
  2. przesłać plik xml z metadanymi materiałów.
  3. wyłącznie dla czasopism istnieje również możliwość rejestracji za pośrednictwem narzędzia Metadata manager (szczegółowe informacje na https://www.crossref.org/help/metadata-manager/)

W przypadku książki będącej dziełem zbiorowym istnieją trzy opcje rejestracji:

  • można zarejestrować tylko książkę jako całość (pod tytułem książki) i podać podczas rejestracji url do pdfa całego tekstu,
  • można zarejestrować całą książkę jako jeden tekst (pod tytułem książki) i podać podczas rejestracji url do pdfa całego tekstu, a oprócz tego zarejestrować poszczególne teksty (pod tytułami rozdziałów) i podać url do do poszczególnych rozdziałów*,
  • można zarejestrować tylko poszczególne teksty (pod tytułami rozdziałów) i podać url do poszczególnych rozdziałów*.

W przypadku czasopisma wymagane jest rejestrowanie poszczególnych artykułów i podawanie url do poszczególnych rozdziałów*.

Wszelkie informacje konieczne do zarejestrowania publikacji można znaleźć na stronie: https://www.crossref.org

* Url poszczególnych rozdziałów można wprowadzić na dwa sposoby:
1. zapisać rozdziały w osobnych plikach pdf i podać url do każdego pliku oddzielnie,
2. podać link do pdfa całej publikacji i uzupełnić url o numer strony, na której zaczyna się rozdział do którego zapisujemy link, np: http://www.wuw.pl/data/include/cms/monumenta-ebook/pdf/Dzieje-Uniwersytetu-Warszawskiego-1816-1915.pdf#page=11

 

Źródło: https://www.wuw.pl/Jak-nadac-numer-DOI-cinfo-pol-42.html

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb