Najnowsza lista punktowanych czasopism na 2016 rok (opublikowana 9 grudnia 2016 na stronie MNiSW)

  • Strona główna
  • Najnowsza lista punktowanych czasopism na 2016 rok (opublikowana 9 grudnia 2016 na stronie MNiSW)

Czasopisma po raz kolejny podzielone zostały na trzy części. W części A znalazło się 11271 czasopism naukowych, które posiadają współczynnik wpływu Impact Factor (IF) i wpisane zostały do bazy Journal Citation Reports. Nawet 50 punktów można otrzymać za opublikowanie artykułu w wybranych pismach z grupy A.

Część B to wykaz czasopism, które nie posiadają współczynnika IF. Lista zawiera 2209 tytułów. Najwyższa liczba punktów za publikację w periodyku z listy wynosi 15 punktów.

Ostatnią częścią tegorocznej listy czasopism jest lista C stworzona dla badań humanistycznych. Zawiera ona 4111 czasopism naukowych, które zostały uwzględnione w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH). Za ukazanie się artykułu w jednym z nich jego autor może otrzymać 25 punktów.

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/najnowsza-lista-punktowanych-czasopism-na-2016-rok.html

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb