Materiały

Materiały

Tekst buddyjskiej „Sutry serca” w trzech językach –

 • ogólnie zob. hasło „Heart Sutra” w:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Heart_Sutra ; www.mahajana.net/teksty/sutra_serca/index.php
  (wersje polskie i inne; ważny artykuł Jan Nattier,
  „Sutra Serca: chiński tekst apokryficzny?”).
 • w sanskrycie –
  (Ārya-Bhagavatī) Prajńā-pāramitā-hṛdaya-sūtra =
  Tekst sanskrycki oraz przekład: M. Mejor, STUDIA INDOLOGICZNE nr 1/1994: 106-110 www.orient.uw.edu.pl/studiaindologiczne
 • po chińsku (sino-japońsku)
  Pan jo xin jing / Hannya-shingyō =
  www.annazal.net/sutra_serca  (trzy przekłady, tekst chiński);
  Anna Zalewska, „Hannya-shingyō-jutsugi – najstarszy japoński
  komentarz do Sutry serca”, JAPONICA 10/1999: 163-178.

 

[su_menu name=”Buddyzm”]

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb