Seminaria, wykłady, konferencje

Seminaria, wykłady, konferencje

Wykład monograficzny:

Omówienie najważniejszych pojęć doktryny buddyjskiej:

 • dharma; karman; sansara
 • kosmologia buddyjska
 • prawo powstawania w zależności (pratitjasamutpada)

Przedstawienie głównych nurtów myśli (filozofii) buddyjskiej:

 • hinajana
 • 18 szkół (nikaja)
 • mahajana
 • tathagata-garbha (Majtreja)
 • kult Amitabhy
 • siunjawada
 • madhjamaka (Nagardżuna)
 • widżnianawada
 • jogaczara (Asanga, Wasubandhu)
 • wadżrajana
 • tantra (rytuał)

Bibliografia przedmiotu:

Mejor, M., Buddyzm. Zarys historii buddyzmu w Indiach, Warszawa 2001. [Ogólne wprowadzenie.]

Zotz, V., Historia filozofii buddyjskiej, Kraków 2007. [Tamże obfita bibliografia, s. 305-330.]

Frauwallner, E., Historia filozofii indyjskiej, t. I, Warszawa 1990. [Myśl Buddy.]

McGreal, I.P. (red.), Wielcy myśliciele Wschodu, Warszawa 1997. [Sylwetki wybitnych myślicieli.]

Schayer, S., O filozofowaniu Hindusów, Warszawa 1988.


Konwersatorium

Zajęcia przeznaczone dla zaawansowanych studentów orientalistyki (gł. indologii, tybetologii-mongolistyki, sinologii, japonistyki) na temat wybranych zagadnień historii, literatury i doktryny buddyzmu. Omówienie zagadnień odbędzie się na podstawie lektury wybranych artykułów naukowych w jęz. polskim i angielskim. Dwie grupy artykułów dotyczących zagadnień doktrynalnych (cierpienie, powstawanie w zależności) i historii literatury (poemat Kszemendry w tradycji indyjsko-tybetańskiej, Wasubandhu i Abhidharma(kośa) w tradycji indyjsko-tybetańsko-sinojapońskiej).

 

Bibliografia przedmiotu:

 1. Mejor, “Buddyjska doktryna o powstawaniu w zależności (prat´tyasamutp?da) – oryginalna koncepcja samego Buddy czy późniejszy jej rozwój?”, Studia Indologiczne 3, 1996, 118-129.
 2. Mejor, “On Ksemendra’s Bodhisattvāvadānakalpalatā”, International Conference on Sanskrit and Related Studies, September 23-26, 1993 (Proceedings), Cracow Indological Studies Vol. I, Cracow 1995, 199-213.
 3. Mejor, “Studia nad Kszemendrą (I): Bodhisattvāvadānakalpalatā – buddyjski poemat o wielkich czynach bodhisattwy”, Studia Indologiczne 1, 1994, pp. 84-105.
 4. Mejor, “Studia nad Kszemendrą (II). Bodhisattvâvadāna-kalpalatā, 75. pallava: Pratītyasamutpādāvadāna”, Studia Indologiczne, 6, 1999, pp. 84-93.
 5. Mejor, “Suffering (Buddhist Views of Origination of)”, [hasło w:] Routledge Encyclopedia of Philosophy, Gen. Ed. Edward Craig. London 1998. Vol. 9, pp. 215-219.

Richard Hayes, M. Mejor [Współautor:], “Vasubandhu”, [hasło w:] Routledge Encyclopedia of Philosophy, Gen. Ed. Edward Craig. London 1998. Vol. 9, pp. 583-587.

 1. Mejor, “Quotations from Vasubandhu in the Hor chos Őbyung”, Rocznik Orientalistyczny, 53:1, 2000, 121-136.

Ragchaa Byambaa, M. Mejor, „The Abhidharma Commentaries written by Mongolians in Tibetan”, Rocznik Orientalistyczny LVIII:1, 2005:44-69. [Opera altaistica professori Stanislao Kałużyński octogenario dicata.]


Lektura tekstów buddyjskich

Zajęcia przeznaczone dla zaawansowanych studentów orientalistyki (gł. tybetologii, mongolistyki, indologii, sinologii i japonistyki). Tematem będzie porównawcza lektura „Sutry Serca”, jednego z najważniejszych i najpopularniejszych tekstów mahajany, w trzech językach: w sanskrycie, po tybetańsku i po chińsku. Omówione zostaną przy tym główne pojęcia i terminologia buddyzmu.

 

Bibliografia:

 1. Mejor, “Sutra ‘Serce Doskonałości Poznania’ – Prajńāpāramitāhṛdaya-sūtra (przekład z sanskrytu)”, Studia Indologiczne 1, 1994, 106-110.
 2. Mejor, Buddyzm. Zarys historii buddyzmu w Indiach. 2. wyd. nowe, zmienione. Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2001: 269-271.

Anna Zalewska, „Hannya-shingyō-jutsugi — najstarszy japoński komentarz do ‘Sutry serca’”, Japonica 10/1999: 163-178.

Jan Nattier, „Sutra Serca: chiński tekst apokryficzny?”, polska wersja artykułu opublikowana anonimowo w internecie – oryginał: „The Heart Sūtra: A Chinese Apocryphal Text?”, The Journal of the International Association of Buddhist Studies vol. 15, 1992:153-223.

Donald S. Lopez, The Heart Sūtra Explained: Indian and Tibetan Commentaries. Sri Satguru Publications Delhi 1990 (1. wyd. SUNY Press 1988).

 

[su_menu name=”Buddyzm”]

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb