Ramowy program studiów doktoranckich 2016/2017

RAMOWY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH
WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UW
w roku akademickim 2016/2017

I ROK

Zajęcia obowiązkowe

 • seminarium doktoranckie 30 godz., 3 ECTS
 • przedmiot związany z dyscypliną naukową1 60 godz., 5 ECTS
 • dydaktyka szkoły wyższej 15 godz., 5 ECTS
 • metodyka zajęć dydaktycznych1 15 godz., 3 ECTS

Praktyki zawodowe (dydaktyczne)                                                10 godz., 3 ECTS2


II ROK

Zajęcia obowiązkowe

 • seminarium doktoranckie 30 godz., 4 ECTS
 • przedmiot związany z dyscypliną naukową minimum 45 godz., 5 ECTS

Praktyki zawodowe (dydaktyczne)                                                10 godz., 3 ECTS2


III ROK

Zajęcia obowiązkowe

 • seminarium doktoranckie 30 godz., 4 ECTS

Praktyki zawodowe  (dydaktyczne)                                   10 godz., 3 ECTS2


IV ROK

Zajęcia obowiązkowe

 • seminarium doktoranckie 30 godz., 4 ECTS

Praktyki zawodowe (dydaktyczne)                                    10 godz., 3 ECTS2

Łączna ilość zajęć dydaktycznych                                   295 godz., 45 ECTS


Uwagi:

 • Do wyboru z oferty Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW (tel. 553 40 10; http://www.come.uw.edu.pl; e-mail:come@uw.edu.pl.;

https://rejestracja.usos.uw.edu.pl.), w porozumieniu z opiekunem naukowym, lub z oferty przygotowanej przez Wydział Orientalistyczny.

 • Praktyki zawodowe są realizowane w szczególności w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni pod opieką i w obecności opiekuna naukowego albo promotora lub doświadczonego nauczyciela akademickiego w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin rocznie. Doktorant zdobywa kompetencje w zakresie nowoczesnych metod i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych, w wymiarze odpowiadającym od 10 do 15 punktów ECTS.

Zajęcia proponowane przez UW i WO

 • Dydaktyka Szkoły Wyższej”, zajęcia przewidziane dla Wydziału Orientalistycznego, pierwsze spotkanie: 11.2016, sala Schayera, g. 17.30-20.00, prowadzący: dr Elżbieta Widota
 • Metodyka zajęć dydaktycznych” – wykład składkowy (pracownicy WO UW), (15 godzin – raz w miesiącu) – poniedziałki, godz. 18.20-19.50, sala Schayera. Koordynator: dr hab. Joanna Jurewicz, prof. UW

terminy spotkań:

21.11 – dr Kamil Kuraszkiewicz

12.12 – prof. Katarzyna Pachniak + dr hab. Marek Baraniak

16.01 – prof. Agata Nalborczyk + dr Sylwia Surdykowska

20.02 – dr Marzena Godzińska + dr Agata Bareja-Starzyńska

20.03 – dr Beata Kubiak Ho Chi + dr Anna Paradowska

24.04 – prof. Nina Pawlak + dr E. Paśnik

22.05 – dr hab. Joanna Jurewicz

 • Wprowadzenie do kognitywnych badań nad językiem i literaturą” (60 godzin), czwartek, g. 17.00-18.30, sala Schayera. Prowadzący: dr hab. Joanna Jurewicz, prof. UW

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb